Opracovanie rúr ROTHENBERGER

Už viac ako 65 rokov, je firma ROTHENBERGER celosvetovým lídrom vo výrobe inovatívneho, technologicky náročného, náradia na rúrky, ako aj strojov, pre inštalatérske a iné servisné práce.

S viac ako 6,000 produktami ponúkame svetovo najkompletnejšiu rodinu moderných a jedinečných náradí v brandži, s možnosťou tzv. „nákupu – na jednu zastávku“. Našim cieľom je, uľahčiť našim klientom ich každodenný „profesionálny život“, aby v čo najkratšom čase, mohli dosiahnuť čo najlepšie výsledky. S viac ako 60% vlastnou produkciou sa snažíme o vysokú kvalitu produktov a ich inováciu. Vlastné oddelenia vývoja a výskumu v niekoľkých mestách, ako aj certifikovaný manažment kvality, garantujú stálu a vysokú kvalitu našich náradí a strojov. Potvrdzuje to viac ako 200 patentov a vlastných značiek, ktoré sa podpisujú pod dlhodobý inovatívny trend spoločnosti ROTHENBERGER. Vo firme, založenej na rodinných princípoch, pracuje po celom svete viac ako 1700 zamestnancov, firma je vedená pánom Dr. Helmut-om Rothenberger-om.

K dispozícii sú nasledovné aplikácie:

 • Ručné montážne a inštalačné náradie
 • Spájanie
 • Ohýbanie
 • Rezanie
 • Diamantová vŕtacia technika
 • Meranie a skúšanie
 • Zmrazovanie
 • Inšpekcia a lokalizácia porúch v potrubí
 • Cistenie a preplachovanie potrubí
 • Zváranie plastových rúr
 • Chladiarenská a klimatizačná technika