3M Prispela k lepšiemu ovzdušiu v EURÓPE

3M Prispela k lepšiemu ovzdušiu v EURÓPE

„Svet čelí významným výzvam, od klimatických zmien až po populačnú explóziu. Preto je dôležité, aby sa aj firmy zamysleli nad tým, ako môžu ovplyvniť budúcnosť. 3M reaguje na súčasné zmeny tak, že sa snaží predchádzať negatívnym dopadom na životné prostredie a hľadať udržateľné riešenia,“ hovorí Gayle Schueller, podpredsedníčka predstavenstva a riaditeľka pre udržateľnosť v 3M.

Citlivejší prístup k životnému prostrediu, znižovanie energetickej náročnosti, ohľaduplnejšie zaobchádzanie s vodou, ale tiež zlepšenie zdravia zamestnancov a jednoduchší prístup k vzdelaniu, to všetko sú spôsoby, ako 3M pristupuje k zodpovednému podnikaniu. V centre všetkých úvah 3M bola vždy veda a je kľúčová pri hľadaní riešení v rámci cirkulárnej ekonomiky. Tie zahŕňajú šetrné používanie surovín, inteligentný dizajn, efektívnu výrobu, dobre naplánovanú distribúciu a spotrebu a samozrejme recykláciu.

V regióne strednej a východnej Európy má 3M štyri výrobné závody, jeden na Slovensku, v Banskej Bystrici, a tri v Poľsku (Vroclav, Rabka, Janino), tri technické a inovačné centrá (v Prahe, Budapešti a Vroclave) a jedno centrum pre výskum a vývoj (vo Vroclave).

„Na Slovensku dlhodobo spolupracujeme s nadáciou Dobrý anjel. Aktívne sa zúčastňujeme charitatívnych behov a športových turnajov, prostredníctvom našich produktov alebo dobrovoľníckej práce podporujeme detské domovy a sociálne slabšie rodiny. Niekoľkokrát sme sa tiež zapojili do projektu upratovania verejných priestranstiev v susedstve nášho sídla“ zhrnula na záver Soňa Roventa, country leader 3M pre Slovenskú republiku.

 

Výrobky 3M prispievajú k lepšej udržateľnosti

 

Pozitívny dopad výrobkov 3M na životné prostredie sa prejavuje aj tam, kde by ste možno súvislosť s ekológiou nečakali. Či už je to vývojom nových metód napríklad elektricky nevodivá kvapalina Novec pre ponorné chladenie serverov, špeciálne strešné granule, ktoré redukujú smog alebo nahradenie používania lepidiel na báze organického rozpúšťadla, polohovateľný stôl vyrobený z recyklovaného plastu, aj týmito opatreniami 3M prispieva k zlepšeniu udržateľnosti životného prostredia.

 


Obľúbené produkty 3M

 • Detský slúchadlový chránič sluchu 3M PELTOR KID

  16,90 €24,94 €
 • 3M Krém na čistenie rúk 250ML

  9,86 €
 • 3M H510A-401-GU OPTIME I Slúchadlový chránič sluchu

  15,90 €24,14 €
 • 3M CUBITRON™ 3 brúsny kotúč

 • 3M 9312+GEN3 RESPIRÁTOR AURA

  3,11 €

 

3M v regióne strednej a východnej Európy už prispela k lepšiemu ovzdušiu

 

Bratislava, 21. január 2020 – Technologická spoločnosť 3M sa pred rokom zaviazala, že všetky jej nové produkty, ktoré uvedie na trh, budú zohľadňovať požiadavky a podmienky udržateľného rozvoja. Okrem toho má do roku 2025 stanovené ciele pre zlepšenie zaobchádzania s vodou, energiami alebo znižovania produkcie odpadu. V regióne strednej a východnej Európy sa spoločnosti podarilo znížiť produkciu jemných prachových častíc PM2,5 o 80%. Rovnako znížili emisie oxidov dusíka o viac ako polovicu.

Spoločnosť 3M sa o udržateľnosť a dopad na životné prostredie zaujíma už od roku 1975, keď prijala program Pollution Prevention Pays. V roku 2015 na tento program naviazala definovaním nových cieľov zameraných na vodu, energie a otázky klimatických zmien s očakávaním ich splnenia v horizonte jedného desaťročia. „Svet čelí významným výzvam, od klimatických zmien až po populačnú explóziu. Preto je dôležité, aby sa aj firmy zamysleli nad tým, ako môžu ovplyvniť budúcnosť. 3M reaguje na súčasné zmeny tak, že sa snaží predchádzať negatívnym dopadom na životné prostredie a hľadať udržateľné riešenia,“ hovorí Gayle Schueller, podpredsedníčka predstavenstva a riaditeľka pre udržateľnosť v 3M.

Citlivejší prístup k životnému prostrediu, znižovanie energetickej náročnosti, ohľaduplnejšie zaobchádzanie s vodou, ale tiež zlepšenie zdravia zamestnancov a jednoduchší prístup k vzdelaniu, to všetko sú spôsoby, ako 3M pristupuje k zodpovednému podnikaniu. V centre všetkých úvah 3M bola vždy veda a je kľúčová pri hľadaní riešení v rámci cirkulárnej ekonomiky. Tie zahŕňajú šetrné používanie surovín, inteligentný dizajn, efektívnu výrobu, dobre naplánovanú distribúciu a spotrebu a samozrejme recykláciu.

 

Vyberte si z aktuálnej ponuky ochranných a hygienických prostriedkov

Pozrite si aktuálnu ponuku ochranných prostriedkov
NAKÚPIŤ

 

Ako šetriť zdroje a neprodukovať odpad

 

Vo výrobe sa snaha o udržateľnosť prejavuje napríklad tým, aké sa používajú suroviny a ako sa nakladá s odpadom. V súčasnosti žiaden odpad z výroby neputuje priamo na skládku. 3M dáva šancu recyklácii a ekologickejším formám odpadového hospodárstva. Celkový objem bežného odpadu dokázala firma v stredoeurópskom regióne znížiť najmä vďaka novému elektronickému systému pre manažment odpadu. Z globálneho hľadiska sa 3M podarilo kombináciou rôznych opatrení zabrániť produkcii viac ako 557 ton odpadu. Od roku 2005 sa jeho objem znížil o viac ako štvrtinu.

Rovnako dôležité je aj zodpovedné využívanie vodných zdrojov. 3M dlhodobo vyvíja riešenia pre zvyšovanie dostupnosti a kvality vody v oblastiach, kde jej je nedostatok. Zároveň významne znižuje jej spotrebu vo svojich prevádzkach. V rokoch 2005 až 2017 klesla spotreba vody v 3M o viac ako tretinu.

S otázkou klimatických zmien tiež súvisí zlepšovanie energetickej účinnosti a znižovanie emisií. Od roku 2002 znížila spoločnosť 3M emisie skleníkových plynov o dve tretiny. Jej produkty následne pomohli zákazníkom a širokej verejnosti nevyprodukovať až 13 miliónov ton skleníkových plynov. Pre lepšiu predstavu je to asi toľko, ako keby z ciest zmizlo 2,8 milióna osobných aut. V regióne strednej Európy sa vďaka inštalácii moderného neutralizačného systému v továrni Skomielna podarilo 3M znížiť emisie prchavých organických zlúčenín o 90 % a úpravou logistiky sa ušetrilo 80 % emisií skleníkových plynov.

 

Stále sa rozširujúca digitalizácia, väčšie využívanie technológií, nasadzovanie umelej inteligencie a rozvoj cloud computingu sa nezaobídu bez výkonnej výpočtovej techniky. Dátové centrá majú veľkú spotrebu energie, okrem iného aj kvôli chladeniu. Napríklad len v USA tvorí spotreba dátových centier 2 % celkovej spotreby energie v krajine. 3M preto vyvinula elektricky nevodivú kvapalinu Novec pre ponorné chladenie serverov. Výhodou tejto metódy je okrem iného aj úspora miesta, takže sa do rovnakého priestoru môže umiestniť až desaťnásobok výpočtového výkonu.

Veľká časť portfólia 3M súvisí s lepením. Už v roku 1968 spoločnosť 3M upustila od používania lepidiel na báze organického rozpúšťadla pre lepiace pásky Scotch určené pre domácnosti a kancelárie a nahradila ich lepidlom na báze vody. Dnes sa napríklad lepiace pásky radu Scotch Greener vyrábajú zo 65 % z recyklovaných alebo rastlinných materiálov. Aj pri ikonických lepiacich bločkoch Post-it sa dá hovoriť o zodpovednom prístupe. Papier sa vyrába len z certifikovaného dreva a firma už dnes pracuje na uvedení rady, ktorá bude vyrobená zo 100 % recyklovaného papiera.

 

VŽDY ČERSTVÉ NOVINKY ZO SVETA NÁRADIA

Prihláste sa na odber TECHNIA REPORT - magazínu zo sveta náradia. Buďte medzi prvým, buďte v obraze.
VIAC INFO

 

Špecialistov z 3M trápi aj otázka celosvetovej produkcie plastov, a preto sa vo svojom výskume zameriavajú tiež na možnosti recyklácie plastov. Takto mimochodom vznikol polohovateľný stôl pre prácu v stoji, ktorý je zo 45 % vyrobený z recyklovaného plastu. Vďaka prepracovanej ergonómii stôl navyše pomáha v prevencii problémov s chrbticou spôsobených sedavým zamestnaním v kanceláriách.

Za zmienku stoja aj špeciálne strešné granule, ktoré redukujú smog. Ich fotokatalytický povlak sa aktivuje pri kontakte s lúčmi UV žiarenia a mení smog na rozpustné ióny, ktoré bezpečne zmyje dážď. Granule sa významne podieľajú na zlepšení kvality ovzdušia a verejného zdravia, radia sa tak medzi ďalšie inovatívne produkty spoločnosti 3M. V roku 2018 získali od časopisu TIME ocenenie za Najlepší vynález roka. 3M je tiež držiteľom ceny World’s Most Ethical Company, ktorú udeľuje Etisphere, a niekoľkokrát sa umiestnila medzi TOP 100 svetovými inovátormi v hodnotení Clarivate Analytics.

 

Zodpovednosť voči komunite

 

Udržateľný prístup 3M zahrňa aj personálnu politiku zameranú na individuálne potreby a kariérny rast jej zamestnancov, vzdelávacie projekty s univerzitami alebo charitatívnu činnosť predovšetkým v miestnych komunitách. „Na Slovensku dlhodobo spolupracujeme s nadáciou Dobrý anjel. Aktívne sa zúčastňujeme charitatívnych behov a športových turnajov, prostredníctvom našich produktov alebo dobrovoľníckej práce podporujeme detské domovy a sociálne slabšie rodiny. Niekoľkokrát sme sa tiež zapojili do projektu upratovania verejných priestranstiev v susedstve nášho sídla“ zhrnula na záver Soňa Roventa, country leader 3M pre Slovenskú republiku.

O spoločnosti 3M – popredná globálna technologická spoločnosť so sídlom v St. Paul v USA. Už dlhšie ako 100 rokov vyvíja inovatívne výrobky a riešenia pre priemysel, energetiku a telekomunikácie, bezpečnosť a zabezpečenie, zdravotníctvo, kanceláriu a domácnosť. Diverzifikované portfólio 3M zahŕňa vyše 50 tisíc výrobkov. Všetky výrobky spája jedna vlastnosť – v danom odvetví predstavujú inovatívne riešenie, ktoré okrem dômyselnosti a efektivity podporuje udržateľnosť, bezpečnosť a zdravie ľudí. Výrobky 3M sa ponúkajú napríklad pod značkami Scotch®, Post-it®, 3M™ Spofaplast®, FUTURO™, VHB™, Dual Lock™, Scotch-Brite™, Trizact™, Cubitron™, Bumpon™, 3M™ Novec™, Dyneon™, Thinsulate™, Ceradyne®, Peltor™, Speedglas™ a ďalšími.

3M Slovensko, s.r.o. – pôsobí ako výhradné zastúpenie spoločnosti 3M na slovenskom trhu. Radí sa medzi najvýznamnejších partnerov slovenského priemyslu, zdravotníctva, školstva a vedy. Silu a obľubu značky 3M potvrdzuje ocenenie Business Superbrands 2015 v Slovenskej republike. V každej oblasti činnosti 3M nadväzuje na 100 rokov pôsobenia v oblasti inovácií.

 

Ďalšie novinky zo sveta náradia

TECHNIA Report 35 – Jar / Leto 2020

ČÍTAŤ VIAC