Neoriginálne lítiové batérie Makita

Neoriginálne lítiové batérie Makita

VAROVANIE: Makita Corporation upozorňuje užívateľov náradia na nevýhody a riziká spojené s používaním neoriginálnych lítiových batérií Makita („falzifikátov“). Použitie neoriginálnych batérií môže spôsobiť požiar, prípadne výbuch, následné zranenie osôb alebo poškodenie majetku. Prípadný požiar môže poškodiť zariadenie alebo nabíjačku. Používanie neoriginálnych batérií môže mať za následok stratu záruky na náradie a nabíjačku. Odporúčame vo vašich zariadeniach používať výhradne originálne batérie. Ubezpečte sa, že používate originálne Li-Ion batérie Makita.

Neoriginálne lítiové batérie Makita

Originálny produkt
Falzifikáty