Respirátory 3M

Nie ste si istý či používate originálny 3M respirátor alebo napodobneninu?

Ochrana ľudí je najvyššia priorita. Chráňte svojich ľudí, svoju povesť a svoju spoločnosť.

Väčšina napodobnenín nebola testovaná ani certifikovaná a nedá sa zaručiť, že budú fungovať podľa prísľubov. Môže to spôsobiť vážne zdravotné riziká. Originálne 3M produkty poskytujú pravú ochranu. Toto je jednoduchý spôsob overenia pravosti vašich produktov 3M.

 

UISTITE SA, ŽE POUŽÍVATE ORIGINÁL 3M RESPIRÁTOR

Otestujte si originalitu vášho 3M produktu
OVERIŤ ORIGINALITU

 

Postupujte podľa procesu overovania originality 3M Safe Guard™.

 

Respirátory pre ochranu zdravia pri práci

Prečítajte si dôležité fakty pre rozhodovanie sa pri kúpe respirátorov
VIAC INFO

 

Respirátory 3M

Originálny produkt
Falzifikáty