Nový pásový systém pre GRIT by FEIN

Pásové brúsenie Grit By FEIN

Pásové brúsenie Grit By FEIN

Kompaktná a silná

FEIN rozširuje ekonomické a kompaktné príslušenstvo pásových brúsok GRIT by FEIN. Pre ručný GBH systém predstavuje dva nové moduly pre opracovanie hrán a veľkých plôch. Ďalším novým produktom je stacionárna kompaktná pásová brúska GKS 75, ktorá šetrí priestor v dielni a náklady pri opracovaní kovov a ocele.

Novinky pre ručne vedený GHB pásový systém

Manuálne vedený systém pásového brúsenia GRIT uvedný pred dvoma rokmi umožňuje vďaka množstvu modulov flexibilnú prácu s jedným náradím. Rýchla prestavba na inú aplikáciu bez nástrojov za menej ako 45 sekúnd vytvára stacionárne aj mobilne použiteľný stroj predstavujúci efektívnu alternatívu k uhlovým brúskam.

Nový GHBK modul určený na ekonomické opracovanie hrán na dlhých a rovných plechoch je ideálny na úkosovanie, na predprípravu zváracích hrán a očisťovanie, či satinovanie po rezaní laserom. Vďaka vodiacim valčekom je zariadenie pohodlne, bez námahy, vedené pozdĺž obrobku. Uhol brúsenia je variabilne nastaviteľný od 0° do 60° a úkos až do hĺbky 20 mm.

Nový GHBML modul s vodiacou tyčou na mobilnú povrchovú úpravu je ideálny na satinovanie a čistenie povrchov pred zváraním a odstranovanie dlhých zvarov v jednom kroku. Pásová brúska je vedená ľahko na troch valčekoch po povrchu obrobku. Užívateľ ovláda zariadenie plynule nastaviteľnou vodiacou tyčou. Vďaka vzpriamenej polohe je obsluha menej zaťažovaná a má prehľad nad celým procesom brúsenia.

Oba brúsne systémy dosahujú homogénny obrúsený vzhľad a čistý povrch vďaka zberu odletujúcich isker do špeciálneho zberného boxu.

Nová kompaktná pásová brúska GRIT GKS 75

FEIN zisťuje potreby zákazníkov, ktorý denne opracovávajú kovy a oceľ. Okrem optimálneho pomeru ceny a výkonu, je často kladenou požiadavkov aj kompaktnosť stroja, aby zariadenie nezaberalo príliš veľa priestoru, ktorého je v dieľňach často málo.

Aktuálna novinka, kompaktná brúska GRIT GKS 75 má namiesto horizontálneho vedenia brúsneho pásu, pás vedený vertikálne, vďaka čomu zaberie o dve tretiny menej priestoru v porovnaní s bežnými strojmi. Ako všetky GRIT brúsne systémy aj GKS 75 má veľmi robustný dizajn pre náročné práce v oblasti ručného obrávania kovov. V závislosti od požiadavky, je pásová brúska dodávaná v jednofázovom alebo trojfázovom prevedení. Obsluha zariadenia je veľmi pohodlná vďaka dobrej pracovnej výške. Vo vhodnej výške sú umiestnené aj všetky pracovné spínače. Pás sa nastavuje v blízkosti kontaktného kolesa a je veľmi rýchlo vymeniteľný pomocou nožného pedála. Pásová brúska je navrhnutá ekologicky, aj tu sa odpad a iskry zbierajú do špeciálneho zberného boxu. Vertikálna pásová brúska GKS 75 je napojiteľná aj na ostatné moduly pásových brúsok.

  • Výborná pracovná ergonómia
    Perfektná praovná výška, spínače a nastavenie pásu vždy po ruke
  • Brúsenie takmer bez emisií
    Vďaka uzavretému systému a doplnkovej možnosti odsávania
  • Krátky prípravný čas
    Rýchla výmena pásu s nožným pedálom