Ako prevziať kontrolu nad rizikami pri brúsení?

 

Práca s brusivami prináša na pracovisku rôzne riziká. Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa začína dôkladným hodnotením rizík. Cieľom je identifikovať zariadenia a činnosti, ktoré môžu potenciálne spôsobiť ujmu na zdraví. Dôležité je pochopiť mieru rizika, ktorému môžu byť ľudia vystavení.

 


Ako znížiť vibrácie pri brúsení?

Vibrácie z brúsnych nástrojov spôsobujú bolesti rúk, brnenie, stratu sily, alebo syndróm karpálneho tunela. Minimalizujte riziká používaním správnych brusív, a dokončite náročné úlohy rýchlejšie, s menším tlakom.

VIAC INFO

Ako znížiť prašnosť pri brúsení?

Neviditeľné častice, ktoré vznikajú pri brúsení môžu spôsobiť zápal, alergické reakcie a problémy s dýchaním. Zistite, ako môže technológia 3M ™ Cubitron ™ II pomôcť znížiť prašnosť prostredia až o 71%.

VIAC INFO

Ako znížiť hluk pri brúsení?

Hlučné prostredie môže spôsobiť dočasnú alebo trvalú stratu sluchu, nepríjemné stavy ako je tinitus. Výber správnych brúsnych nástrojov a brusiva má významný vplyv na hluk, ktorý je generovaný pri brúsení.

VIAC INFO

 


Ako znížiť nebezpečenstvo úrazu pri brúsení?

Práca s brúsnym zariadením môže spôsobiť poranenie priamym alebo nepriamym kontaktom. Vždy používajte ochranné kryty stroja, na aplikáciu používajte správny výrobok, ubezpečte sa, že brusivo je správne nasadené a noste vhodné osobné ochranné prostriedky. K vašej bezpečnosti môže pomôcť správny výber brusiva, ktoré rýchlejšie reže a brúsi, chladí brusivo aj materiál a vyžaduje menší tlak obsluhy.

VIAC INFO

 

RIEŠENIE PRE ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI BRÚSENIA

 

1. Rozpoznajte znamenia a riaďte riziká

Chráňte seba a svojich zamestnancov pred všetkými rizikami na pracovisku. Naučíme vás, aké kroky môžete podniknúť pre dosiahnutie bezpečnejšieho a produktívnejšieho pracovného prostredia. Pomôžeme vám  znížiť riziká pri brúsení úpravou úlohy, výberom alternatívnej brúsnej metódy, nástroja alebo produktu. Zároveň vás naučíme používať ochranné pracovné prostriedky a zabezpečiť tak najvyšší štandard ochrany vás a vašich zamestnancov.

 

Nebezpečenstvá na brúsnom pracovisku

 

Vibrácie

 • brnenie prstov alebo strata sily
 • biele končeky prstov
 • červené končeky prstov

Prach

 • môže spôsobiť podráždenie
 • zápal dýchacíh orgánov
 • alergické reakcie
 • krátkodobé a dlhodobé
  problémy s dýchaním

Hluk

 • dočasný alebo trvalá stratu sluchu
 • sluch indukovaný hlukom
 • tinnitus, hypertenzia
 • strata sluchu nie je navrátiteľná

Zranenia

 • porezanie
 • popálenie
 • alergické reakcie kože
 • poškodenie pokožky a očí

 

2. Výber vhodného brusiva

 

Používanie brúsnych nástrojov a brusiva prináša rôzne nebezpečenstvá. Brúsenie, rezanie, odstraňovanie zvarov, leštenie, či konečná úprava rôznych materiálov vyžaduje, aby brúsny kotúč pracoval pri rýchlosti 10 000 ot/min., hrana sa pohybuje rýchlosťou až 180 mph. Pri tejto rýchlosti vás akýkoľvek uletujúci úlomok alebo kontakt s materiálom ohrozí. Z dlhodobého hľadiska je samotný operátor vystavený aj ďalším zdravotným rizikám a poškodeniam spôsobeným prachom, hlukom, či vibráciami.

 

Precízne tvarované zrno 3M CUBITRON II

 

Chráňte seba a svojich zamestnancov pred všetkými rizikami na pracovisku. Naučíme vás, aké kroky môžete podniknúť pre pr9pravu bezpečnejšieho a produktívnejšieho pracovného prostredia. Pomôžeme vám znížiť riziká pri brúsení úpravou úlohy, výberom alternatívnej brúsnej metódy, nástroja alebo produktu. Zároveň vás naučíme používať ochranné pracovné prostriedky a chrániť tak vašich zamestnancov.

 

ZVÝŠTE BEZPEČNOSŤ PRI BRÚSENÍ

SPRIEVODCA HODNOTENÍM RIZÍK BRUSIVA poskytuje prehľad brusív a výsledky z testovania prémiových brusív 3M CUBITRON II.
SŤIAHNUŤ

 

Brúsne materiály 3M ™ Cubitron ™ II

 

Vďaka desaťročiam skúseností v keramických, abrazívnych a mikroreplikačných technológiách spoločnosť 3M vyvinula brusivá 3M ™ Cubitron ™ II. Tajomstvo spočíva v revolučnej technológii precízne tvarovaného keramického zrna. Keď sa zrno trojuholníkového tvaru opotrebúva, neustále sa láme, aby vytvorilo ostré hroty a hrany, ktoré sa pretínajú cez kov. Zrná sa rovnomerne opotrebúvajú a poskytujú super dlhú životnosť a konzistenciu pri akomkoľvek tlaku brúsenia. Toto umožňuje, aby pásy, kotúče a disky 3M ™ Cubitron ™ II brúsili a rezali chladnejšie a pokračovali v práci – dlho potom, čo sa tradičné brusivá otupili, vylupovali, zasklili a boli vyhodené.

 

3. Výber vhodných osobných ochranných pomôcok

 

Brúsne zariadenie predstavuje nebezpečenstvo pre obsluhu. Nehody alebo poruchy zariadenia môžu spôsobiť zranenie v dôsledku vysokých rýchlostí, teplôt a straty výkonu, ktoré sú súčasťou brúsnych procesov. Rutinné abrazívne operácie navyše vytvárajú prach, hluk a vibrácie, ktoré môžu spôsobiť okamžité alebo kumulatívne škody.

 

IDENTIFIKUJTE RIZIKÁ NA PRACOVISKU

Stiahnite si príručku BEZPEČNOSŤ PRI BRÚSENÍ, ktorá podrobne popisuje riziká brúsenia na pracovisku, ich riadenie a zákonnom stanovené limitné hodnoty
STIAHNUŤ

 

 


 

Prémiové brusivo 3M ™ Cubitron ™ II a osobné ochranné prostriedky 3M ™

 • 3M ™ Cubitron ™ 3 Fíbrové disky 1182C na čiernu oceľ

 • 3M ™ Cubitron ™ II Hookit ™ Disky 775L

 • 3M POLOMASKA 7500

  34.90 €42.62 €
 • 3M H510A-401-GU OPTIME I Slúchadlový chránič sluchu

  15,90 €24,14 €
 • 3M CUBITRON™ 3 brúsny kotúč

 

Dohodnite si testovanie brusiva

Radi vám odovzdáme naše dlhoročné skúsenosti z rôznych aplikácií, brusnych metód a testovaní brusív. V spolupráci priamo s výrobcom a aplikačnými inžiniermi 3M sme schopný navrhnúť a otestovať vhodné aplikačné riešenie pre každé pracovné podmienky a prostredie.Kontaktné údajeS čím potrebujete pomôcť?