Stalo sa Vám, že ste sa ocitli bez dodávky elektrickej energie? Rozmrazila sa Vám chladnička? Nemohli ste kúriť? Nevedeli ste dopozerať futbalový zápas?

 

Núdzové napájanie je dnes dostupné aj pre domácnosti.

 

Spoločnosť Metallwarenfabrik vyrába širokú škálu elektrocentrál so zabudovanou štartovacou automatikou. To znamená, že v priebehu pár sekúnd sa samočinne obnoví napájanie celého objektu alebo určených zálohovaných obvodov. Samozrejmosťou je vysoká kvalita a stabilita dodávaného napätia, ktoré je potrebné hlavne pre chúlostivé elektronické zariadenia ako sú televízory, počítače a pod. Veľkou výhodou je zabudovanie štartovacej automatiky priamo do elektrocentrály a tým sa zjednoduší montáž a ovládanie.

Elektrocentrály s automatickým štartovaním Vám zabezpečia kvalitnú dodávku elektrickej energie pre celý Váš dom aj keď práve nie ste doma.

 

Štartovanie elektrocentrál – Možnosti riešenia

 

Automatický záskok

Moderné elektrocentrály s kvalitným výstupným napätím so zabudovanou automatikou štartovania BLC plne vyhovujú pre napájanie chúlostivých elektronických spotrebičov.

Zabudovanie štartovacej automatiky BLC do Vašej elektrocentrály Vám zabezpečí napájanie Vašich spotrebičov pri výpadku alebo kolísaní siete úplne AUTOMATICKY.
Pri nabehnutí siete sa generátor samočinne odstaví do pár sekúnd. Stačí vykonať drobné úpravy elektroinštalácie domu a nájsť vhodné umiestnenie pre elektro centrálu.

Ako je to zo zapojenia vidieť, stačí priviesť k elektrocentrále dva káble.

 

Manuálne prepínanie elektrocentrály

 

Úspornejším riešením zálohovania objektov môže byť manuálne pripájanie elektrocentrály k vašej rozvodnej sieti.

Počas výpadku alebo kolísania siete je pri tomto riešení nutné, aby užívateľ ručne naštartoval centrálu a prepol prepínač naskrinke MNU.
Rovnako pri nabehnutí siete je potrebné manuálne prepnúť prepínač na MNU a následne odstaviť elektrocentrálu.

Rovnako ako v predošlom prípade stačí k elektrocentrále priviesť dva káble.

 

Schéma zapojenia elektrocentrály

 

VŽDY ČERSTVÉ NOVINKY ZO SVETA NÁRADIA

Prihláste sa na odber TECHNIA REPORT - magazínu zo sveta náradia.
Buďte medzi prvým, buďte v obraze.
PRIHLÁSIŤ SA

 

Praktické informácie:

Zálohovanie novostavieb

 

Najlepším riešením pri novostavbách je zapracovanie obvodov núdzového napájania priamo do projektu domu. Výhod je niekoľko:

inštalácia domu je pripravená a zrevidovaná pre zálohovanie,
je pripravený priestor na umiestnenie náhradného zdroja,
nie je potrebná následná revízna správa pre zálohovanie.

 

Zálohovanie existujúcich objektov

 

V týchto prípadoch je potrebné vykonať úpravy na elektroinštalácii domu,v rámci ktorých sa pripojí náhradný zdroj k sieti objektu. Podmienkou pre túto realizáciu je vypracovanie projektu a uskutočnenie následnej revízie.

Čoraz častejšie prejavujete záujem o zálohovanie počítačových sietí a telefónnych ústrední vo svojich spoločnostiach, pretože straty spojené s niekoľkohodinovým výpadkom siete sú podstatne väčšie ako náklady na náhradný zdroj. Zároveň elektrocentrálu môžete kedykoľvek použiť ako mobilný zdroj napätia vďaka zásuvkovému systému pripojenia. Ponúkame Vám komplexné riešenie zálohovania budov a počítačových sietí od návrhu po realizáciu vrátane servisných služieb.

 

Vyhnite sa nesprávnemu výberu ELEKTROCENTRÁLY

Pomôžeme vám určiť spotrebu pre spustenie elektrocentrály
VIAC INFO

 

V prípade záujmu kontaktujte nášho pracovníka, ktorý Vám poskytne dôležité informácie, pomôže pri výbere správneho generátora a odpovie na všetky Vaše otázky.

LADISLAV PÁLMAI – manažér pre núdzové napájanie objektov
Tel.: 035/ 692 11 27, Mobil: 0903/658 907
e-mail: palmai@technia.sk