Inteligentné skladovanie a logistika

Neustále zefektívňovanie výroby je a pravdepodobne aj bude cieľom každého výrobného podniku, ktorý sa chce udržať na trhu. Jednou z oblastí zefektívňovania výrobného procesu je aj skladovanie a logistika ochranných pomôcok, spotrebného materiálu a náradia. 

Prečo sa zaoberať inteligentným skladovaním a logistikou?

 • Nepretržitá prístupnosť tovaru 24 hod. / 7 dní v týždni
 • Zjednodušenie výdaju a úspora času pri výdaji ochranných pomôcok (OOPP), materiálu a náradia
 • Zníženie spotreby ochranných pomôcok (OOPP), spotrebného materiálu a náradia
 • Vyššia transparentnosť spotreby ochranných pomôcok (OOPP), režijného materiálu a náradia
 • Real-time prehľad o spotrebe ochranných pomôckach (OOPP), réžijného materiáli a náradia
 • Automatizácia obstarávania ochranných pomôcok (OOPP), spotrebného materiálu a náradia
 • Zníženie personálnych nákladov na obstarávanie OOPP, materiálu a náradia
 • 100% zamedzenie krádežiam ochranných pomôcok (OOPP), materiálu a náradia
 • Zjednodušenie skladového hospodárstva 
 • Kontrola nad použitými pracovnými prostriedkami a režijným materiálom a stupňom ich opotrebenia pred vyradením

Prepojenie s podnikovým informačným systémom

Výdajné automaty VENDI-TECH® sú vybavené prehľadným softvérom pre jednoduchú obsluhu. Možnosť prepojenia s podnikovým informačným systémom SAP alebo iným zaužívaným podnikovým informačným systémom zefektívňuje celý systém obstarávania rukavíc, ochranných pomôcok, režijného materiálu a náradia.

Spätný zber použitého materiálu

Úplnou a zároveň bezkonkurenčnou novinkou sú prídavné moduly, zabezpečujúce spätný zber použitého režijného materiálu. Táto novinka bola vyvinutá ako odpoveď na požiadavku firiem mať kontrolu nad použitými pracovnými prostriedkami alebo režijným materiálom. Predstavte si situáciu, keď pracovníci používajú rezné kotúče na delenie materiálu a vy by ste chceli zabezpečiť ich efektívne využitie až po vopred dohodnuté opotrebenie. Zavedením takéhoto systému budete mať úplnú kontrolu nad spotrebou, budete vedieť zadefinovať napríklad stupeň opotrebovanosti rezného kotúča a tým pádom aj spotrebu rezných kotúčov.

Výdajné automaty VENDITECH® – riešenie na mieru

Budúcnosť nákupu, skladovania a logistiky spotrebného materiálu je tu už dnes. Výdajné automaty VENDITECH® je možné prispôsobiť na mieru individuálnym potrebám každej firmy. Najčastejšie sa výdajné automaty VENDI-TECH® využívajú ako:

 • výdajné automaty na rukavice,
 • výdajné automaty na osobné ochranné pracovné pomôcky – OOPP
 • výdajné automaty na režijný – spotrebný materiál vo výrobe
 • výdajné automaty na profesionálne náradie potrebné vo výrobe
 • výdajné automaty na špeciálne pracovné pomôcky

VENDITECH® TERMINAL

Novinkou v inovatívnych systémoch skladovania a logistiky je VENDITECH® Terminál. Je to softvér pre výdajné automaty, ktorý predstavuje vstupné riešenie pre zjednodušenie a spredhľadnenie skladového hospodárstva. Prostredníctvom dotykového monitora a jednoduchého, užívateľsky priateľského softvéru viete zmanažovať vaše skladové hospodárstvo. Na dotykovom monitore si vyberáte z graficky znázornených skladových položiek, produkt sa zo skladových stavov automaticky odpisuje a vystavia sa potrebné doklady. Zadávateľ jednoducho nakupuje ako v bežnom e-shope. A vám pomáhajú pri práci automatické reporty. Môžete si nastaviť rôzne limity a obmedzenia podľa zvolených skupín.

     

 

VENDITECH® – Výdajné automaty na náradie, režijný materiál, ochranné pomôcky a rukavice

Výdajný automat na náradie a ochranné pomôcky VENDITECH

Najuniverzálnejší výdajný automat, ktorý je vhodný pre skladovanie všetkého režijného materiálu, ako napríklad rukavíc, osobných ochranných pomôcok (OOPP) a rôznych nástrojov potrebných pri výrobe. Výdajný automat zabezpečí pravidelné a presné záznamy aj v prípade výpadkov, či kolísania elektrického prúdu. Bezpečnosť je zaistená automatizovanými dverami umiestnenými horizontálne. Priateľský softvér VENDI-TECH Admin umožňuje všetky potrebné exporty a reportovanie podľa vašich želaní. 

 Parametre výdajného automatu

 

Šírka × výška × hĺbka
Napájanie
Spotreba prúdu
Ovládacie napätie
Hmotnosť naprázdno
Počet vnútorných políc
Rozmer políc
Zaťaženie na jednu policu
Celkové zaťaženie
Priemerná kapacita automatu
1160 × 1800 × 1000 mm
230 V / 50 Hz
6 A
24 V DC
280 kg
štandardne 6/max. 7 ks
742 × 595 mm
60 kg
420 kg
750 ks produktov

VÝDAJNÉ AUTOMATY VENDITECH® so spätným odberom

Výdajný automat na náradie a ochranné pomôcky s možnosťou spatného odberu materiálu VENDITECH

Výdajné automaty na rukavice, OOPP a režijný materiál VENDITECH® je možné realizovať aj vo verzii so spätným odberom materiálu.

Príklad využitia – Výdajné automaty na rukavice so spätným odberom

Vo vyšej prevádzke máte výdajný automat na rukavice. Pracovník potrebuje nové ochranné rukavice. Výdajný automat na rukavice VENDITECH® mu vydá nové rukavice až po vložení starých, opotrebnovaných rukavíc. Takýmto jednoduchým spôsobom je schopný výdajný automat na rukavice zamedziť krádežiam ochranných pomôcok a zároveň.

Vďaka výdajnému automatu na rukavice so spätným odberom budete mať tiež vždy pod kontrolou stupeň opotrebenia a zamedzíte tak plytvaniu. Výdajný automat na rukavice so spätným odberom tiež obmedzuje straty ochranných pomôcok a materiálu. V prípade, že pracovník vie, že výdajný automat na rukavice mu vydá nové rukavice, iba v prípade odovzdania starých, pracovník má vyššiu motiváciu zaobchádzať s rukavicami šetrne a dbať na to, aby ich nestratil.

 

 

VENDITECH® DispoMat

Praktické riešenie skladovania paternoster systémom, ktoré výrazne zefektívni prácu vo vašom distribučnom sklade, či výrobe. Ušetríte nielen plochu, čas a peniaze, ale zvýšite aj produktivitu
zamestnancov a prevádzkovú bezpečnosť. Výdajný automat VENDITECH® Dispomat je vhodný na skladovanie čohokoľvek. Bežné príklady použitia

 • výdajné automaty na veľké množstvo malých súčiastok
 • výdajné automaty na ťažké nástroje
 • výdajné automaty na náhradné diely
 • výdajné automaty na vzorky
 • výdajné automaty na skladovanie  liekov
 • výdajné automaty na skladovanie chemických látok
 • výdajné automaty na skladovanie ťažkých výrobkov
 • výdajné automaty na skladovanie polotovarov
 • výdajné automaty na archiváciu spisov

VENDITECH® DispoMat sekcie

Výdajné automaty VENDITECH® DispoMat je možné realizovať aj vo verzii so sekcionálnym otváraním, kde sa vám otvorí len presne naprogramovaná časť  police.

Šírka × výška × hĺbka
Napájanie
Spotreba prúdu
Ovládacie napätie
Hmotnosť naprázdno
Prevedenie políc
Počet políc
Rozmer políc
Zaťaženie základných políc
Zaťaženie spevnených políc
3300 × 6500 × 1300 / 1500 mm
400 V / 50 Hz
max 32 A
24 V DC
min 2000 kg
Perforované police
max 32 ks
max 400 × 2500 × 480 mm
200 kg
500 kg


malévenditech