Inteligentné skladovanie a logistika

Neustále zefektívňovanie výroby je a pravdepodobne aj bude cieľom každého výrobného podniku, ktorý sa chce udržať na trhu. Jednou z oblastí zefektívňovania výrobného procesu je aj skladovanie a logistika ochranných pomôcok, spotrebného materiálu a náradia. 

 

Prečo sa zaoberať inteligentným skladovaním a logistikou?

 

 • Nepretržitá prístupnosť tovaru 24 hod. / 7 dní v týždni
 • Zjednodušenie výdaju a úspora času pri výdaji ochranných pomôcok (OOPP), materiálu a náradia
 • Zníženie spotreby ochranných pomôcok (OOPP), spotrebného materiálu a náradia
 • Vyššia transparentnosť spotreby ochranných pomôcok (OOPP), režijného materiálu a náradia
 • Real-time prehľad o spotrebe ochranných pomôckach (OOPP), réžijného materiáli a náradia
 • Automatizácia obstarávania ochranných pomôcok (OOPP), spotrebného materiálu a náradia
 • Zníženie personálnych nákladov na obstarávanie OOPP, materiálu a náradia
 • 100% zamedzenie krádežiam ochranných pomôcok (OOPP), materiálu a náradia
 • Zjednodušenie skladového hospodárstva 
 • Kontrola nad použitými pracovnými prostriedkami a režijným materiálom a stupňom ich opotrebenia pred vyradením

 

IŠPIRUJTE SA RIEŠENIAMI PRE EFEKTÍVNE SKLADOVACIE SYSTÉMY

Stiahnite si katalog výdajných automatov VENDITECH
Zistiť viac

 

Prepojenie s podnikovým informačným systémom

Výdajné automaty VENDI-TECH® sú vybavenéprehľadným softvérom pre jednoduchú obsluhu. Možnosť prepojenia s podnikovým informačným systémom SAP alebo iným zaužívaným podnikovým informačným systémom zefektívňuje celý systém obstarávania rukavíc, ochranných pomôcok, režijného materiálu a náradia.

 

Spätný zber použitého materiálu

Úplnou a zároveň bezkonkurenčnou novinkou sú prídavné moduly, zabezpečujúce spätný zber použitého režijného materiálu. Táto novinka bola vyvinutá ako odpoveď na požiadavku firiem mať kontrolu nad použitými pracovnými prostriedkami alebo režijným materiálom. Predstavte si situáciu, keď pracovníci používajú rezné kotúče na delenie materiálu a vy by ste chceli zabezpečiť ich efektívne využitie až po vopred dohodnuté opotrebenie. Zavedením takéhoto systému budete mať úplnú kontrolu nad spotrebou, budete vedieť zadefinovať napríklad stupeň opotrebovanosti rezného kotúča a tým pádom aj spotrebu rezných kotúčov.

Na čo sú vhodné výdajné automaty VENDITECH®

Budúcnosť nákupu, skladovania a logistiky spotrebného materiálu je tu už dnes. Výdajné automaty VENDITECH® je možné prispôsobiť na mieru individuálnym potrebám každej firmy. Najčastejšie sa výdajné automaty VENDI-TECH® využívajú ako:

 • výdajné automaty na rukavice
 • výdajné automaty na osobné ochranné pracovné pomôcky – OOPP
 • výdajné automaty na režijný – spotrebný materiál vo výrobe
 • výdajné automaty na profesionálne náradie a nástroje potrebné vo výrobe
 • výdajné automaty na špeciálne pracovné pomôcky
 • výdajné automaty na brusivo
 • výdajné automaty na lepidlá, lepiace pásky
 • požičiavanie nástrojov, náradia, zariadení a akumulátorov
 • výdajné automaty na výdaj a výmenu pracovného oblečenia
 • archivácia dokumentov
 • výdajný box na balíky a zásielky
 • šatníkové skrine s kontrolovaným výdajom pracovného oblečenia

Riešenie na mieru – priemyselné výdajné automaty VENDITECH®

 • Karuselový výdajný automat VENDItech RotMAT

 • VENDItech® Vratná jednotka k výdajnému automatu

 • VENDItech® Paternosterový výdajný automat DispoMAT

 • VENDItech® Boxový výdajný automat StockBOX

 • VENDItech® terminál

 • VENDItech® Priemyselný výdajný automat StockMAT

 

 

 

Zadarmo vám predstavíme možnosti výdajných automatov a vypracujeme vám analýzu úspor

V Nových Zámkoch alebo kdekoľvek na Slovensku

Kontaktné údaje

Miesto predvedenia

V kratke popíšte s čím potrebujete pomôcť?