Systém Lockout/Tagout účinne bráni chodu a náhodnému pripojeniu odstaveného stroja k zdroju energie, pokiaľ neskončili všetky servisné práce. Vďaka tomu môžu pracovníci dokončiť svoje úlohy v bezpečí, čím je zachovaný efektívny chod prevádzky.

Záleží Vám na zdraví a aj efektívnej údržbe?

Postupy Lockout/Tagout a príslušné zamykacie nástroje sú zásadným prvkom bezpečnosti práve vďaka úplnej izolácii strojov od zdrojov energie.

Systém Lockout/Tagout je dôležitou bezpečnostnou praxou, ktorej hlavným cieľom je odpojenie elektrických obvodov od napätia, uzavretie ventilov, neutralizácia extrémnych teplôt a zaistenie pohyblivých častí tak, aby bolo zabránené opätovnému privedeniu nebezpečnej energie do zariadení počas servisných prác.

Výhody systému Lockout/Tagout

  • Záchrana životov – predchádzanie  nehodám, zraneniam aj smrteľným úrazom
  • Zníženie nákladov – výrazné zníženie prestojov a nákladov na poistenie
  • Zvýšenie produktivity – znížením počtu nehôd, a teda odstávok prevádzky

Spoznajte overený systém Lockout/Tagout na 40 stranách!

  • Aký vzťah majú zásady k nástrojom?
  • Čo zahrňuje úspešný program Lockout/Tagout?
  • Aké sú legislatívne požiadavky?

Spracujeme celkový audit na vašich pracoviskách a navrhne riešenie pre uzamykanie zariadení.

Neviete si rady, ktorý LOTO prvok použiť? Pošleme k Vám špecialistu, ktorý s Vami prvky na mieste vyskúša a navrhne najlepší spôsob zabezpečenia.

Čo je potrebné k zavedeniu systému Locskout – Tagout?

1. Vytvoriť zásady systému Lockout/Tagout

Prvým krokom k úspechu systému Lockout/Tagout je vytvorenie a zdokumentovanie zásad pre ovládanie energií zariadení.

2. Spísať postupy pre konkrétne stroje

Postupy uzatvárania musia byť formálne zdokumentovania a musí byť ľahko identifikovateľné zariadenie, na ktoré sa vzťahujú. Je nutné uvádzať konkrétne kroky pre odstavenie, odizolovanie, zablokovanie a zaistenie zariadenia pre kontrolu nebezpečnej energie.

3. Označiť body pre izoláciu energií

Lokalizovať a identifikovať všetky obládacie body energií vrátane ventilov, spínačov, ističov a zástrčiek s trvalo umiestnenými a standardizovanými etiketami alebo vysačkami.

4. Zaškoliť

Školenie by malo byť intenzívnejšie pre zamestnancov, ktorý budú systém Lockout/Tagout používať, ale doporučuje sa, aby základné informácie o systému Lockout/Tagout obdržali všetci zamestnanci.

5. Poskytnúť správne uzamykacie prostriedky  Lockout/Tagout

Ponúkame komplexný rad prostriedkov a nástrojov LOTO – visacie zámky (bezpečnostné, nevodivé a mosadzné zámky), uzávery LOTO (univerzálne uzávery, uzávery ventilov, ističov), visačky, etikety, skrinky na uzávery, stanice na visiace zámky a ďalšie.

6. Zaistiť udržateľnosť