Záleží nám aj na životnom prostredí

Prednedávnom som sa stretol s mojím dlhoročným kamarátom a zhodou okolností aj našim FEIN zákazníkom. Mimo nášho privátneho rozhovoru sme samozrejme zabŕdali aj do oblasti pracovnej. Zaujala ma jeho otázka na staré stroje a ich recykláciu. Preto Vám prinášame v spolupráci s našim partnerom spoločnosťou TECHNIA, spol. s r.o., ako našim najväčším predajcom na Slovensku a zároveň našim autorizovaným záručným a pozáručným servisom niekoľko zaujímavých informácií z tejto oblasti.

Enviro – elektroodpad

Spoločnosť FEIN elektronáradie s.r.o. dôsledne dodržiava svoju environmentálnu politiku a je jedným z pridružených členov kolektívnej organizácie Elekos. Kolektívna organizácia zabezpečuje pre svojich členov plnenie povinností ohľadom nakladania s elektroodpadom , ktoré nám vyplývajú z legislatívy Slovenskej republiky. V rámci združenia Elekos sa v uplynulom roku vyzbieralo a spracovalo 639 000 kg vyradeného elektronáradia z celého územia SR.

Viete, že pri kúpe nového elektronáradia môžete odovzdať svoje staré elektronáradie predajcovi bezplatne ?

Vyradené elektronáradie, ktoré predajca vyzbiera, je následne odovzdané autorizovanému spracovateľovi elektroodpadu. Tento elektroodpad je v ďalšom kroku spracovaný, to znamená, že sú z neho odstránené látky nebezpečné pre životné prostredie a vyseparované druhotné suroviny.

Takýmto spôsobom zabezpečujeme kolobeh materiálov a surovín a zároveň pomáhame chrániť životné prostredie!

Nakoľko spoločnosť TECHNIA je pre značku FEIN nielen servisným strediskom, ale aj zberným miestom v rámci združenia Elekos a našou spoločnou snahou je zrecyklovať čo najväčšie množstvo starých strojov, ktoré už nie sú pre Vás potrebné a v nemálo prípadoch sú pre Vás aj problémom.