Uistite sa, že používate originál 3M

Nie ste si istý či používate originálny 3M respirátor alebo napodobneninu?

Ochrana ľudí je najvyššia priorita. Chráňte svojich ľudí, svoju povesť a svoju spoločnosť.

Napodobeniny pravdepodobne neboli testované ani certifikované a nedá sa zaručiť, že budú fungovať podľa prísľubov. Môže to spôsobiť vážne zdravotné riziká. Originálne 3M produkty poskytujú pravú ochranu. Toto je jednoduchý spôsob overenia pravosti vašich produktov 3M.

UISTITE SA, ŽE POUŽÍVATE ORIGINÁL 3M RESPIRÁTOR

Otestujte si originalitu vášho 3M produktu
PREJSŤ NA TEST

Postupujte podľa procesu overovania originality 3M Safe Guard™.

Nájdite kódy

Na spodnej strane krabice s produktmi, hneď pod čiarovým kódom, uvidíte 10-miestny bezpečnostný kód a 6-miestny kód šarže.

Vložte kódy

Oba kódy vložte sem. Zelená fajka znamená, že produkt je originálny. Žltý alebo červený symbol znamená, že váš produkt môže byt napodobenina.

Označte balenie ako overené

Napíšte na balenie iniciály a dátum, aby vaši zamestnanci vedeli, že sú chránení originálnym produktom od 3M.