Bezpečnostné značenie BRADY

Spoločnosť BRADY ponúka trvácne potrubné značenia, bezpečnostné značky, etikety CLP a značenia manipulačných priestorov, s ktorými ľahko vytvoríte normám vyhovujúce, bezpečné a efektívne pracovisko.
 

Predstavte si svet bez akejkoľvek značky a zamyslite sa nad tým, ako rýchlo by sme sa stratili, aký chaos by nastal v doprave, koľko času by ste stratili a koľko nehôd by to spôsobilo. Značenia znamenajú bezpečnosť a pomáhajú zvyšovať efektivitu.

PRODUKTY

Etikety, štítky a visačky

Označenia pre priemyselné aplikácie – Brady ponúka široký sortiment riešení označovania a identifikácie, ktoré pomáhajú zlepšovať úroveň produktivity, výkonnosti, bezpečnosti a ochrany produktov. Vytvorte a tlačte vlastné štítky z našich vysokovýkonných materiálov vytvorených pre pestrú paletu rôznych priemyselných aplikácií.

Tlačiarne a zariadenia

Brady má v ponuke široké spektrum špecializovaných zariadení pre identifikáciu a označovanie. Technológia tlače tepelným prenosom v kombinácii so špičkovými lepidlami a špeciálnymi materiálmi – to sú záruky kvalitných štítkov pre všetky identifikačné potreby v podniku či inštitúcii. Široký sortiment tlačiarní etikiet od najmenších príručných štítkovačov až po vysokovýkonné zariadenia pre tlač a aplikáciu štítkov je odpoveďou spoločnosti Brady na rozmanitosť požiadaviek a rastúcu dôležitosť spoľahlivého značenia v modernom svete.

Skenery

Ručné a automatické čítačky čiarových a datamatrix kódov sú neodmysliteľnou súčasťou spoľahlivého systému sledovania a riadenie toku produktov vo výrobných alebo skladových procesoch. Kvalitné skenery umožňujú rýchle čítanie dát aj pri väčších vzdialenostiach.

Software

Špecialozované programové balíky pre design a tvorbu etikiet a štítkov sú nevyhnutnou súčasťou kompletných identifikačných riešení. Programy LabelMark™ a CodeSoft® sú určené pre jednoduchú tvorbu etikiet, zatiaľ čo MarkWare™ pre prípravu predlôh grafických tabuliek, značiek a potrubných štítkov

Bezpečnostné značenie

Pri voľbe bezpečnostných tabuliek je potrebné brať do úvahy okrem obsahovej stránky aj odolnosť materiálu, z ktorého sú bezpečnostné tabuľky vyrobené.

Lockout/Tagout

Každý rok dôjde v EÚ k zraneniu alebo úmrtiu tisícov pracovníkov pri údržbárskych alebo servisných prácach na technologickom vybavení firiem. Veľké množstvo týchto úrazov súvisí s nekontrolovaným a náhlym prísunom energie. Systém LOTO (Lockou/Tagout) predstavuje moderné preventívne riešenie na elimináciu nežiadúcich situácií pri servisných prácach.

Služby

Servisná činnosť Brady je služba pre zákazníkov spoločnosti Brady, ktorí chcú zaistiť bezproblémový chod ich termotransférových tlačiarní Brady a obslužného sofwaru.