Výdajné automaty VENDITECH

 

 

Inteligentné skladovanie a logistika

Neustále zefektívňovanie výroby je a pravdepodobne aj bude cieľom každého výrobného podniku, ktorý sa chce udržať na trhu. Jednou z oblastí zefektívňovania výrobného procesu je aj skladovanie a logistika ochranných pomôcok, spotrebného materiálu a náradia.

 

Budúcnosť nákupu, skladovania a logistiky spotrebného materiálu je tu už dnes. Výdajné automaty VENDITECH® je možné prispôsobiť na mieru individuálnym potrebám každej firmy. Najčastejšie sa výdajné automaty VENDI-TECH® využívajú ako:

 • výdajné automaty na rukavice
 • výdajné automaty na osobné ochranné pracovné pomôcky – OOPP
 • výdajné automaty na režijný – spotrebný materiál vo výrobe
 • výdajné automaty na profesionálne náradie potrebné vo výrobe
 • výdajné automaty na špeciálne pracovné pomôcky

Prečo sa zaoberať inteligentným skladovaním a logistikou?

 • Nepretržitá prístupnosť tovaru 24 hod. / 7 dní v týždni
 • Zjednodušenie výdaju a úspora času pri výdaji ochranných pomôcok (OOPP), materiálu a náradia
  Zníženie spotreby ochranných pomôcok (OOPP), spotrebného materiálu a náradia
 • Vyššia transparentnosť spotreby ochranných pomôcok (OOPP), režijného materiálu a náradia
 • Real-time prehľad o spotrebe ochranných pomôckach (OOPP), réžijného materiáli a náradia
 • Automatizácia obstarávania ochranných pomôcok (OOPP), spotrebného materiálu a náradia
 • Zníženie personálnych nákladov na obstarávanie OOPP, materiálu a náradia
 • 100% zamedzenie krádežiam ochranných pomôcok (OOPP), materiálu a náradia
 • Zjednodušenie skladového hospodárstva
  Kontrola nad použitými pracovnými prostriedkami a režijným materiálom a stupňom ich opotrebenia pred vyradením