Čo je hluk?

Zvuk sú tlakové vlny šíriace sa vzduchom, ale môžu sa šíriť aj ostatnými prostrediami, napr. voda. Intenzita (hlasitosť) je meraná v decibeloch (dB), frekvencia (výška) zvukových vĺn sa meria v hertzoch (Hz). Človek dokáže vnímať 300 000 rôznych zvukov frekvencie 16 – 20 000 Hz a hlasitosti 10 – 130 dB.

Hluk je nežiadúci, rušivý alebo škodlivý zvuk. Patrí k najvýznamnejším faktorom pracovného prostredia. Z hľadiska rizikovosti je na Slovensku hluk najčastejšie vyskytujúcim sa faktorom pracovného prostredia. Strata sluchu spôsobená nadmerným zaťažením hlukom pri práci je najčastejšou chorobou z povolania v Európskej Únii. Všeobecne známym meradlom škodlivosti hluku je intenzita, rovnako dôležitým faktorom je však aj doba vystavenia hluku. Určujúca veličina hluku, ktorá sa používa na hodnotenie expozície hluku z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, je normalizovaná hladina hlukovej expozície. Vyjadruje expozíciu zamestnanca za 8-hodinovú pracovnú zmenu a 40-hodinový pracovný týždeň.

Čo môže hluk spôsobovať?

 • Pôsobenie nadmerného hluku sa môže prejaviť v rôznych oblastiach:
 • Poškodenie / strata sluchu – nadmerný hluk poškodzuje vlasové bunky vo vnútornom uchu a vedie k strate sluchu.
 • Fyziologické účinky – vystavenie hluku má vplyv na kardiovaskulárny systém, vedie k uvoľňovaniu katecholamínov a zvyšovaniu krvého tlaku.
 • Stres – hluk na pracovisku môže byť stresovým faktorom aj pri relatívne nízkej hlučnosti.
 • Zvýšené riziko úrazovosti – vysoké hladiny hluku sťažujú pracovníkom počutie a komunikáciu, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť úrazov.

Kombinované účinky hluku a ďalších faktorov pracovného prostredia

 • ototoxické chemické látky (niektoré rozpúšťadlá, ťažké kovy, liečivá) pôsobia toxicky na sluch. Ak je človek exponovaný ototoxickej látke a zároveň hluku, riziko poškodenia sluchu je vyššie.
 • vibrácie – taktiež kombinácia hluku s vibráciami zvyšuje riziko poškodenia sluchu.

Poškodenie na celý život

Ľudské ucho je určené na zachytávanie prirodzených zvukov. Mnohé pracovné postupy a aplikácie môžu vytvárať úrovne hluku, ktoré potenciálne poškodzujú sluch. Keď sú jemné vlasové senzorické bunky opakovane vystavené nadmerným dávkam hluku, poškodia sa. Zostávajúce senzorické vlasové bunky dokážu spracovať len časť bežne prenášaných informácií a výsledkom je trvalé poškodenie sluchu.

Legislatíva ES o hluku

Podľa novej legislatívy ES o hluku, zamestnávateľ musí zabezpečiť vhodnú ochranu sluchu, keď hluk prekročí úroveň 80 dB(A). Všetky členské štáty EÚ musia novú smernicu dodržiavať od februára 2006.

Pokračujúce vystavenie hluku nad úrovňou 80 dB(A) môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu. Nová smernica zahŕňa množstvo zamestnancov, ktorých sa predchádzajúca legislatíva netýkala – napríklad ľudia pracujúci v ľahkom priemysle, pomocní robotníci, personál barov a zamestnanci verejnej služby budú teraz považovaní za tých, ktorí sú vystavení hluku a budú musieť mať k dispozícii vhodnú ochranu.

Sluch možno jednoducho poškodiť, ale aj jednoducho chrániť

Výber správnej ochrany sluchu pre vaše potreby môže byť zložitý, chrániče sluchu nesmú používateľovi poskytovať ani nadmernú, ani nedostatočnú ochranu. Spoločnosť 3M si tento problém uvedomuje a pre výrobky E-A-R a Peltor pripravila jednoducho použiteľný systém výberu, ktorý pomáha pri správnom výbere ochrany sluchu vhodnej pre danú úroveň hluku.

Systém výstrahy OptimeTM

V našom systéme sa využíva jednoduchá, logická farebná klasifikácia, ktorá uľahčuje proces výberu. Najprv zistite, aká je hladina hluku. Potom si pozrite ikony uvedené nižšie a zistite, do ktorého pásma hluku (RNR*) patrí vaša úroveň hluku. Poznačte si ikonu a vyberte si zo širokej ponuky výrobkov so správnou ikonou. (V prípade úrovní vyšších ako 95 dB budete na výber správneho produktu potrebovať presné hodnotenie hluku. Výrobky označené zelenou a žltou farbou nie sú vhodné na použitie v prostredí s hlukom nízkej frekvencie.)

*RNR = odporúčaná trieda útlmu

100 % používanie – jediná spoľahlivá ochrana proti strate sluchu

Poškodenie sluchu nezávisí len od aktuálnej úrovne hluku, ale aj od času vystavenia. Len päť minút nepozornosti počas osemhodinového pracovného dňa môže potenciálne viesť k strate sluchu na celý život.

V hlučnom prostredí je preto dôležité 100 % používanie, ktoré zabezpečí ochranu poskytovanú zvoleným chráničom sluchu. Spoločnosť 3M má preto vo svojom portfóliu mimoriadne pohodlné chrániče sluchu, z ktorých si môžte vybrať produkt vyhovujúci vám aj vašim potrebám.

Mušľové chrániče sluchu X-series

Chrániče sluchu 3M™ Peltor™ série X sú založené na priekopníckych tlmiacich technikách, ktoré predtým neboli nikdy použité, poskytujúcich jedinečné tlmenie spolu s moderným dizajnom. S bohatými 60 ročnými skúsenosťami vo vývoji inovatívnych chráničov sluchu 3M posunulo pohodlie, štýl a dizajn na vyššiu úroveň v podobe atraktívnych chráničov sluchu 3M™ Peltor™ série X pre lepšie uspokojenie potrieb v rozsiahlom priemyselnom využití. Nové chrániče sluchu 3M™ Peltor™ série X ponúkajú širokú škálu úrovní tlmenia od 27dB – 37dB, čo pomáha splniť podmienky väčšiny priemyselných odvetví. K dispozícii v dvoch verziách – s hlavovým pásom a montovateľné na prilbu. Spomedzi tejto série by sme vyzdvihli dve verzie – chrániče sluchu 3M™ Peltor™ X4, ktoré disponujú okrem vysokej hodnoty útlmu 33 dB úzkym profilom, takže sú pre používateľov neuveriteľne pohodlné. Chránič sluchu 3M™ Peltor™ X5 je výnimočný tým, že poskytuje útlm až 37dB – v súčasnosti je chráničom s najvyšším útlmom na trhu. Používa sa na ochranu pred extrémne hlučným prostredím, ktoré často vyžaduje dvojitú ochranu, ako napríklad baníctvo a papierne.

 

Zátkové chániče sluchu E-A-RTM

Veľmi dôležité je správne použitie tvarovateľných zátkových chráničov sluchu, preto uvádzame jednoduchý návod:

Pomaly stáčajte a stláčajte penu zátkových chráničov sluchu do veľmi tenkého valčeka. Stlačený zátkový chránič sluchu pozorne vložte do ušného kanálika. Umiestnenie bude jednoduchšie, ak pri vkladaní natiahnete ruku okolo hlavy a odtiahnete ucho smerom von a nahor.

3MTM E-A-RTM Jednorázové tvarovateľné zátkové chrániče sluchu

 • expandovateľná pena s pomalým návratom do pôvodného tvaru
 • najlepšia kombinácia pohodlia a ochrany

3MTM E-A-RTM Zátkové chrániče sluchu s držiakom

 • veľmi jednoduché vkladanie pomocou rukoväte, nie je potrebné stáčanie
 • jeden z najhygienickejších typov zátkových chráničov sluchu – pri vkladaní sa nedotýkate peny

3MTM E-A-RTM Vytvarované zátkové chrániče sluchu na viacnásobné použitie

 • pružný materiál, tvar prispôsobený uchu
 • k dispozícii so spojovacou šnúrkou, ktorá zabraňuje strate
 • úsporné, pohodlné a hygienické

3MTM E-A-RTM Zátkové chrániče sluchu so spojovacím ramienkom

 • jednoduché, praktické použitie
 • mimoriadne pohodlie
 • ideálne na prerušované používanie, ak sa nepoužívajú môžu byť odložené okolo krku
 • s výmennými náhradnými zátkami

Špeciálene chániče  a PeltorTM

3MTM PeltorTM Pasívne slúchadlové chrániče sluchu

 • pevné slúchadlá s mäkkými plastovými vankúšikmi
 • jednoduché použitie, maximálne pohodlie
 • modely s držiakom na hlavu, držiakom na krk, pripevnením na prilbu a skladacie modely

3MTM PeltorTM Aktívne slúchadlové chrániče sluchu – komunikačné riešenia

 • zabudovaný rádiokomunikačný systém
 • regulácia úrovne tlmenia
 • dvojsmerná komunikácia
 • systém BluetoothTM
 • zabudovaný rádioprijímač pre pásma FM a AM
 • funkcia „Len počúvanie”
 • ovládanie hlasom