3M Detekcia rizík pracovného prostredia

Spoločnosť 3M neustále vyvíja nové možnosti skvalitňovania a zjednodušovania každodenného života v rôznych oblastiach. Najdôležitejšie je zdravie a tak je jeho ochrana na prvých miestach v rebríčku našich hodnôt a inovácií, ktoré sú úzko späté s dokonalou znalosťou prostredia, v ktorom sa pohybujete.

Od náročných a špinavých pracovísk až po extrémne nebezpečné kontaminované prostredie.

 

FIT TEST ochrana dýchania

Priliehanie ochranných prostriedkov je nesmierne dôležitý! Bez ohľadu na to, ako kvalitne je váš respirátor vyrobený, nesprávne vybraný alebo zle nasadený respirátor nemôže odfiltrovať nebezpečenstvá, na ktoré nie je určený. Nesprávny respirátor má nežiadúci vplyv na zdravie a bezpečnosť na pracovisku. Vďaka kvantitatívnym a kvalitatívnym FIT testom zistíte či je vybraná ochrana dýchania postačujúca.

POZOR! Poľavenie autorizácie respirátorov počas Covid-19 spôsobilo niekoľko problémov! 

Dokazujú to aj prípadové štúdie o ktorých sa dočítate aj v sekcii Ochrana dýchania

 

DOHODNITE SI PREDVEDENIE

Pomôžeme vám vybrať vhodné ochranné pracovné prostriedky, ktoré budú spĺňať všetky bezpečnostné podmienky.
VIAC INFO

 

PREVEZMITE KONTROLU NAD BRÚSENÍM A JEHO RIZIKAMI

Vibrácie, hluk, prach, zranenia? Získajte prehľad o tom ako môže brusivo znížiť riziká na pracovisku a zároveň zvýšiť produktivitu
Zistiť viac

Detekcia hluku a meranie zvukovej hladiny:

Meranie hladiny hluku na pracovisku je prvým krokom na zaistenie ochrany zdravia pracovníkov, nakoľko na Slovensku patrí k najčastejšie sa vyskytujúcim zdravotným rizikám v pracovnom prostredí. Zvolenie vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) je odteraz omnoho jednoduchšie vďaka komplexnému systému od 3M, ktorý zahŕňa nielen samotné monitorovanie prostredia. Najjednoduchším prístrojom je NI-100, je to informatívny indikátor hladiny hluku, ktorý vďaka dvom odlišným led diódam poskytuje informáciu o prekročení hladiny 85dB, je založený na jednoduchom princípe: zelená<85dB a červená>85dB. Vďaka 3M systému OptimeAlert a zobrazujúcim sa piktogramom priamo na meracích prístrojoch (napr. SD-200), viete okamžite zistiť vhodný OOPP z radu 3M na ochranu sluchu. Ďalšie prístroje (napr. 3M The Edge) dokážu vyhodnotiť a zobraziť minimálnu a maximálnu nameranú hladinu, ale takisto odmerať aj hodnotu hluku počas časovej expozície, či simultánne odmerať A a C váženú hladinu akustického tlaku. Samozrejmosťou sú aj monitorovacie zariadenia do vonkajšieho prostredia a nezabudli sme ani na možnosť exportovania dát do vášho PC pomocou softvéru aj pri ďalších jednotkách.

 

Meranie tepelnej záťaže:

Monitory tepelnej záťaže prostredia rady QUESTempº sú určené pre rýchle a presné vyhodnotenie prostredia s potenciálnou tepelnou záťažou. Tieto vysoko odolné prístroje poskytujú výkonné monitorovanie pomocou snímacej technológie WBGT (Wet Bulb Globe Temperature – Meranie teploty vlhkého teplomera) a výpočtu hodnoty ukazovateľa WBGT. Jednotka QT-34 zobrazí hodnotu ukazovateľa WBGT indoor/outdoor, relatívnej vlhkosti a indexu tepelného pohodlia v reálnom čase až v troch oblastiach zároveň a napríklad QT-44 vám vie poskytnúť presné údaje aj s časovými hodnotami vďaka integrovaným hodinám.

 

Monitorovanie ovzdušia:

Rada 3M™ EVM dokáže odmerať ako koncentráciu častíc, tak aj kvalitu vzduchu jediným kompaktným prístrojom. Najnižší z rady EVM-3 si jednoducho poradí tam, kde potrebujete odmerať hmotnosť častíc vo vzduchu v reálnom čase, alebo tiež teplotu a relatívnu vlhkosť. Ak potrebujete odmerať v miestnosti hodnoty CO2, či toxické plyny, meranie kvality ovzdušia vám zabezpečí jednotka EVM-4. Najvyšší v rade EVM-7 má funkcie potrebné pre mnohé hodnotenia kvality vzduchu a koncentrácie častíc v rámci základného i pokročilého monitorovania – súbežné meranie častíc a CO2, prchavých látok, teploty a relatívnej vlhkosti.

3M Detekčné prístroje boli testované a spĺňajú všetky aplikovateľné štandardy a preto sa môžete opäť spoľahnúť na 3M, že vám pomôže uľahčiť život, zefektívniť vašu prácu a v neposlednom rade ochrániť zdravie vás a vašich zamestnancov.

 

Odhaľte riziká škodlivého prostredia na vašom pracovisku.

 

Prvým krokom v identifikácii možných rizík je detekcia – 3M Detekčné zariadenia sú robustné a spoľahlivé výrobky, ktoré poskytujú intuitívne monitorovanie, meranie a vyhodnocovanie pre zistenie potenciálnych rizík v danom prostredí. Preto profesionáli používajú detekčné prístroje 3M na detekciu hluku, meranie zvukovej hladiny, meranie tepelnej záťaže, kvality vzduchu v miestnosti a monitoring plynov a častíc v prostredí.

Stručne si prejdime možnosti jednotlivých monitorovacích zariadení. Samozrejme nepôjdeme do detailov, nakoľko tie vám v prípade záujmu veľmi radi poskytneme pri osobnej konzultácii, pretože každé prostredie je iné a my by sme pre vás radi vybrali ten najvhodnejší prístroj a riešenie šité na mieru.