3M Detekcia rizík pracovného prostredia

Spoločnosť 3M neustále vyvíja nové možnosti skvalitňovania a zjednodušovania vášho každodenného života v rôznych oblastiach pomocou inovatívnych technológií a procesov na základe poznania vás a vašich potrieb.

V 3M preto vieme, že najdôležitejšie pre vás je vaše zdravie a tak je jeho ochrana na prvých miestach v rebríčku našich hodnôt a inovácií, ktoré sú úzko späté s dokonalou znalosťou prostredia, v ktorom sa pohybujete. Poďme sa teda spoločne pozrieť na možnosti, ako môžeme spoločne odhaliť a identifikovať možné riziká škodlivého prostredia nielen na pracovisku.

 

Ponúkame inovatívne riešenia pre komplexné monitorovanie bezpečnosti na pracovisku

 

Prvým krokom v identifikácii možných rizík je detekcia – 3M Detekčné zariadenia sú robustné a spoľahlivé výrobky, ktoré poskytujú intuitívne monitorovanie, meranie a vyhodnocovanie pre zistenie potenciálnych rizík v danom prostredí. Preto profesionáli používajú detekčné prístroje 3M na detekciu hluku, meranie zvukovej hladiny, meranie tepelnej záťaže, kvality vzduchu v miestnosti a monitoring plynov a častíc v prostredí.

Stručne si prejdime možnosti jednotlivých monitorovacích zariadení. Samozrejme nepôjdeme do detailov, nakoľko tie vám v prípade záujmu veľmi radi poskytneme pri osobnej konzultácii, pretože každé prostredie je iné a my by sme pre vás radi vybrali ten najvhodnejší prístroj a riešenie šité na mieru.

 

DOHODNITE SI KOMPLEXNÉ MONITOROVANIE BEZPEČNOSTI NA PRACOVISKU

Pomôžeme vám pri výbere správnej ochrany pracovníkov vo vašej prevádzke.
VIAC INFO

 

PREVEZMITE KONTROLU NAD BRÚSENÍM A JEHO RIZIKAMI

Vibrácie, hluk, prach, zranenia? Získajte prehľad o tom ako môže brusivo znížiť riziká na pracovisku a zároveň zvýšiť produktivitu
Zistiť viac

 

 

Detekcia hluku a meranie zvukovej hladiny:

Meranie hladiny hluku na pracovisku je prvým krokom na zaistenie ochrany zdravia pracovníkov, nakoľko na Slovensku patrí k najčastejšie sa vyskytujúcim zdravotným rizikám v pracovnom prostredí. Zvolenie vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) je odteraz omnoho jednoduchšie vďaka komplexnému systému od 3M, ktorý zahŕňa nielen samotné monitorovanie prostredia. Najjednoduchším prístrojom je NI-100, je to informatívny indikátor hladiny hluku, ktorý vďaka dvom odlišným led diódam poskytuje informáciu o prekročení hladiny 85dB, je založený na jednoduchom princípe: zelená<85dB a červená>85dB. Vďaka 3M systému OptimeAlert a zobrazujúcim sa piktogramom priamo na meracích prístrojoch (napr. SD-200), viete okamžite zistiť vhodný OOPP z radu 3M na ochranu sluchu. Ďalšie prístroje (napr. 3M The Edge) dokážu vyhodnotiť a zobraziť minimálnu a maximálnu nameranú hladinu, ale takisto odmerať aj hodnotu hluku počas časovej expozície, či simultánne odmerať A a C váženú hladinu akustického tlaku. Samozrejmosťou sú aj monitorovacie zariadenia do vonkajšieho prostredia a nezabudli sme ani na možnosť exportovania dát do vášho PC pomocou softvéru aj pri ďalších jednotkách.

 

Meranie tepelnej záťaže:

Monitory tepelnej záťaže prostredia rady QUESTempº sú určené pre rýchle a presné vyhodnotenie prostredia s potenciálnou tepelnou záťažou. Tieto vysoko odolné prístroje poskytujú výkonné monitorovanie pomocou snímacej technológie WBGT (Wet Bulb Globe Temperature – Meranie teploty vlhkého teplomera) a výpočtu hodnoty ukazovateľa WBGT. Jednotka QT-34 zobrazí hodnotu ukazovateľa WBGT indoor/outdoor, relatívnej vlhkosti a indexu tepelného pohodlia v reálnom čase až v troch oblastiach zároveň a napríklad QT-44 vám vie poskytnúť presné údaje aj s časovými hodnotami vďaka integrovaným hodinám.

 

Monitorovanie ovzdušia:

Rada 3M™ EVM dokáže odmerať ako koncentráciu častíc, tak aj kvalitu vzduchu jediným kompaktným prístrojom. Najnižší z rady EVM-3 si jednoducho poradí tam, kde potrebujete odmerať hmotnosť častíc vo vzduchu v reálnom čase, alebo tiež teplotu a relatívnu vlhkosť. Ak potrebujete odmerať v miestnosti hodnoty CO2, či toxické plyny, meranie kvality ovzdušia vám zabezpečí jednotka EVM-4. Najvyšší v rade EVM-7 má funkcie potrebné pre mnohé hodnotenia kvality vzduchu a koncentrácie častíc v rámci základného i pokročilého monitorovania – súbežné meranie častíc a CO2, prchavých látok, teploty a relatívnej vlhkosti.

3M Detekčné prístroje boli testované a spĺňajú všetky aplikovateľné štandardy a preto sa môžete opäť spoľahnúť na 3M, že vám pomôže uľahčiť život, zefektívniť vašu prácu a v neposlednom rade ochrániť zdravie vás a vašich zamestnancov.