Respirátory FFP2 alebo KN95, N95

Respirátory a ochrana zdravia pri práci

Dôležité fakty pre rozhodovanie sa pri kúpe respirátorov

18. júna 2020

Počas jarnej pandemickej situácie sa s pojmom respirátor stretol snáď každý človek. Dovtedy to bola prísne profesijná záležitosť a venovali sa jej odborníci a skúsení užívatelia  z oblasti ochrany zdravia pri práci. Teraz sa v spleti zákonov, certifikátov, noriem a kvality musela zorientovať oveľa širšia skupina používateľov.

Kvalitné respirátory, určené na ochranu zdravia pri práci sa zrazu stali nedostupné a ako hasenie obrovského dopytu  náš trh zaplavili respirátory nevyhovujúce európskym normám.  Behom udalostí ohrozujúcich verejné zdravie  vydali rôzne zdravotnícke organizácie množstvo pokynov a odporučení a na bežnú potrebu občanov boli postačujúce aj rúška, šály a iné pomôcky, zakrývajúce dýchacie cesty.

Našťastie v bežnom živote sa povinnosť nosiť rúška presúva k odporúčaniam a preto zostáva venovať pozornosť správnej ochrane zdravia pri práci v prostredí, kde máme reálne znečistenie, prekračujúce hodnoty povolených koncentrácií.

 

V spolupráci s odborníkmi a najväčším výrobcom respirátorov 3M sme pozbierali niekoľko  faktov. V prvom rade odporúčame držať sa našich, teda európskych  noriem. To znamená pokiaľ sa podľa zákona pracovníkom určuje používať respirátory, je nutné používať respirátory schválené miestnymi orgánmi.

Odporúčame používať respirátory podliehajúce európskym normám a teda FFP1, FFP2, FFP3.

Normy N95, KN95, P2, Korea1, DS2 sú porovnateľné a schválené ako ekvivalent Európskej normy EN 149-2001 postačujúci na verejnosti ako ochrana pred vírusmi. Ale pozor na to, ak ich používate pri každodennej práci. Tieto respirátory nepodliehajú európskym bezpečnostným štandardom a smerniciam. Najväčší rozdiel je, že respirátory strácajú oproti FFP2 na nádychovej a výdychovej rezistencii.

Európske respirátory boli skúšané prísnejšími testmi na aerosol NaCL a parafinované oleje, zatiaľ čo ostatné, okrem kórejských len na NaCl.

Dôležitým faktom je, že slovenský zákon NV395/206 Z.z. par 3, odst. 1 rieši i také detaily ako sú ergonomické požiadavky a prispôsobenie ochranných pracovných prostriedkov častiam tela = hlavy a tváre.  Ázijské výrobky sú dizajnované na inú konfekčnú veľkosť, s predpokladom, že respirátory budú zrejme menšie, a nemusia sedieť na tvári užívateľov. V kombinácii s upínacími gumičkami za uši sa dá predpokladať, že

tesnosť respirátorov je tým pádom nevyhovujúca a nasadením respirátora strácate požadovanú účinnosť.

Navyše si treba uvedomiť, že do EU prichádzajú milióny respirátorov z Číny bez akýchkoľvek skúšok a certifikácie, s veľmi nízkou účinnosťou.  Na trhu je zaznamenaný aj výskyt falšovaných výrobkov, ktoré nezaručia požadovaný stupeň ochrany dýchacích ciest pri práci v prašnom prostredí. Spoločnosť 3M pravidelne vydáva zoznam respirátorov, ktoré neprešli skúškami. Veľkú väčšinu respirátorov však nikto netestoval.

Je zákonnou povinnosťou každého zamestnávateľa poskytnúť určeným pracovníkom primeranú ochranu pri práci.  V prípade vašich otázok je vám náš tím k dispozícii.

TECHNIA, spol. s.r.o.

 

Ďalšie novinky zo sveta náradia

TECHNIA Report 35 – Jar / Leto 2020

ČÍTAŤ VIAC

 

Nie ste si istý či používate originálny 3M respirátor alebo napodobneninu?

Overte si originalitu respirátora. Ochrana ľudí je najvyššia priorita. Chráňte svojich ľudí, svoju povesť a svoju spoločnosť.

 

Vačšina napodobnenín nebola testovaná ani certifikovaná a nedá sa zaručiť, že budú fungovať podľa prísľubov. Môže to spôsobiť vážne zdravotné riziká. Originálne 3M produkty poskytujú pravú ochranu. Toto je jednoduchý spôsob overenia pravosti vašich produktov 3M.

UISTITE SA, ŽE POUŽÍVATE ORIGINÁL 3M RESPIRÁTOR

Otestujte si originalitu vášho 3M produktu
PREJSŤ NA TEST

Postupujte podľa procesu overovania originality 3M Safe Guard™.

Nájdite kódy

Na spodnej strane krabice s produktmi, hneď pod čiarovým kódom, uvidíte 10-miestny bezpečnostný kód a 6-miestny kód šarže.

Vložte kódy

Oba kódy vložte sem. Zelená fajka znamená, že produkt je originálny. Žltý alebo červený symbol znamená, že váš produkt môže byt napodobenina.

Označte balenie ako overené

Napíšte na balenie iniciály a dátum, aby vaši zamestnanci vedeli, že sú chránení originálnym produktom od 3M.

 


Vybrané produkty