Veda 3M. Aplikovaná

na život.™

3M je dynamickou výrobnou spoločnosťou, ktorá neustále prichádza s novými riešeniami. Výrobné závody má v 60 krajinách, kde sa vyrába 50 000 výrobkov, ktoré sa predávajú v 200 krajinách. Spoločnosť bola založená Roku 1902 a v súčasnosti zastáva popredné svetové miesto s ročným obratom 16,7 miliárd $.Firma má celosvetové pôsobenie: podieľa sa na vývoji najnovších  technológií, pracuje podľa svetových schválených postupov, ich značky sú vysoko hodnotené. 3M vytvára nové, a zároveň prispôsobuje existujúce trhy, snaží sa obohatiť život zákazníkov na celom svete.

Inovácia je základom prosperity 3M. Venuje pozornosť svojim zákazníkom, ich potrebám a požiadavkám, a každý rok uvádza na trh viac ako 500 nových výrobkov. Výskumné a vývojové oddelenie pracuje na základe viac ako 30 technologických platforiem, na ktoré má vlastnícke práva, od prvých inovácií v oblasti lepidiel a brúsnych materiálov, až po oblasť mikroreplikácií. Filozofiou 3M je neustála inovácia a orientácia na zákazníka, základom snahy 3M je stať sa hlavným dodávateľom na každom trhu, kde pôsobí.

V sortimente 3M nájdete podukty z týchto divízií

 • Brúsivá a brúsne systémy
 • Autoopravárenstvo
 • Automobilová a letecká divízia
 • Špeciálne materiály
 • Medical produkty pre nemocnice
 • Komerčná grafika
 • Čistenie a bezpečnosť na pracovisku
 • Materiály na výrobu elektroniky
 • Elektroinštalačný materiál
 • Telekomunikácie
 • Projekčné a interaktívne systémy
 • Starostlivosť o vašu domácnosť
 • Starostlivosť o zdravie pre spotrebiteľa
 • Hobby a produkty pre domácnosť
 • Priemyselná lepidlá a lepiace pásky
 • Stomatologické materiály
 • Osobné ochranné pracovné prostriedky
 • Kancelárske potreby
 • Separácia a filtrácia
 • Divízia dopravnej bezpečnosti

Naším hlavným smerovaním je však ponúkať a implementovať produkty 3M pre priemysel preto sa zameriavame hlavne na produkty z divízii:

 • Brúsivá a brúsne systémy

 • Osobné ochranné pracovné prostriedky

 • Čistenie a bezpečnosť na pracovisku

 • Priemyselná lepidlá a lepiace pásky